Google PlusFacebookTwitter

Svenskt kött och dess fördelar

By on okt 6, 2018 in Gards |

Share On GoogleShare On FacebookShare On Twitter

Det finns många fördelar med att köpa svenskt kött, bland annat ur ett miljömässigt, etiskt och ett hälsosamt perspektiv. Tycker man att det är viktigt som konsument att man har en möjlighet att välja kött beroende på ursprung och kvalitet så vet man vad man får när man köper svenskt kött. Bland annat så har bönderna i Sverige en stor tillgång till bra och rikliga mängder av vatten vilket såklart innebär en positiv inverkan på djurhållningen. Generellt i Sverige finns det bönder med bra kunskap om djurhållning och där miljön är väl anpassad för djurets bästa, djurskyddslagen är väl förankrad och är otroligt strikt för att djuren ska må så bra som möjligt och med det vet vi också exakt vad vi får på vår tallrik.

Nedan nämns några av fördelarna med att köpa svenskt kött och hur det kan påverka oss positivt.

Bland de bästa djurskyddslagarna i världen

Att kreaturen som ska slaktas mår bra påverkar kvaliteten på köttet. Att köttet i Sverige håller hög standard kan man bland annat se vid flera regler i djurskyddslagen. I många andra länder i världen godkänns slakt av djur utan bedövning, detta främst på grund av olika religiösa synsätt. Detta skapar stress och oro för djuren och kan i sin tur också påverka köttet negativt. Att djuret ska må så bra som möjligt är som tidigare nämnt en djupt förankrad del i Sveriges djurskyddslag. Således, i Sverige får därför inga djur slaktas utan bedövning och dispens för slakt utan bedövning ges heller aldrig.

Svenska nötkreatur över sex månader har också lagstadgad utevistelse under sommartid, detta är vi enda landet i världen som har. Utevistelsen är i sin tur bra för bland annat blommor, fåglar och många olika insekter. En positiv natur cirkel helt enkelt.

En annan viktig del är att slaktdjur inte heller får transporteras längre än åtta timmar i sträck, detta skiljer sig också inom EU då de allra flesta länderna tillåter transport på sträckor över 14 timmar. Att Sverige har ett av världens strängaste och bästa djurskydd i världen blir här ganska uppenbart. Andra fördelar med att köpa svenskt kött är att det skapar fler arbetstillfällen inom en mängd olika verksamheter, såsom bland bönder, veterinärer, slaktare och transportörer.

Antibiotikaresistens

Ett växande problem globalt är den ökande antibiotikaresistensen, människor såsom djur riskerar en framtid där man kan komma att sakna verksam antibiotika på grund av överdriven användning. I många länder i världen är det standard att man använder antibiotika för snabbare tillväxt av slaktdjur, vilket är helt förbjudet i Sverige. Sverige har helt enkelt lägst användning av antibiotika inom hela EU. En stor fördel med att köpa svenskt kött är alltså att man slipper antibiotikan i middagen, man kan också med all säkerhet veta att man äter kött från de allra friskaste djuren inom EU och chansen att bland annat bli smittad av salmonella från svenskt kött är minimal på grund av ett intensivt hälsoarbete för förebyggande av diverse sjukdomar hos djuren. Kan det bli bättre?