Google PlusFacebookTwitter

Nackdelar med kött

By on Mar 11, 2018 in Gards |

Diskussionen huruvida kött är bra eller dåligt för dig fortsätter. Och i den förra artikeln redogjorde vi för några av de positiva effekterna som följer med att äta kött. Men i den här artikeln kollar vi med ett kritiskt öga på vad som egentligen inte är så bra med att äta kött, hur vi konsumerar kött och hur vi producerar kött. För oss, och för naturen. Sjukdomar En del som vi hittar i rött kött (och som även används som tillsats i energidryck) kallas karnitine och har upptäckts orsaka blodproppar enligt en studie som publicerades i Nature medicine. Undersökningen som observerade mer än 2 500 veganer, vegetarianer och patienter som led av blodproppar, föreslog att på grund av det ämnen så förtjockades blodet som transporterades genom våra artärer i en alarmerande takt till skillnad från de som inte åt rött kött. Även om risken är i en förstudie och inte anses bidra med riktlinjer som...

Bör vi äta mer kött?

By on Feb 19, 2018 in Gards |

Under mer än två miljoner år var vi människor primärt köttätare. Det är endast under de senaste tio tusen åren som vår diet har förändrats då vi lärde oss att bruka jordar och odla spannmålsprodukter. Men är det bättre för oss att äta mer spannmål, baljväxter och andra vegetariska komplement än kött? Under de senaste tio tusen åren har vi blivit allt mindre och fått en mindre hjärna. Men en diet med allt mer spannmål och socker, har vi också sett hur vi i allt större utsträckning har fått cancer, diabetes och andra sjukdomar. Vi märker också av hur det blir allt vanligare med hudsjukdomar, hjärtsjukdomar och inflammationer i kroppen. Det finns de som inte håller med om att vi bör äta mindre kött. Våra gener utvecklades långt innan jordbruksrevolutionen då vi inte bara åt kött, utan gjorde det entusiastiskt. Lägg även till att vi människor har förändrats med mindre än 0.02% under de...

Förvara kött

By on Jan 27, 2018 in Gards |

Vi har ätit kött under tusentals år. Och även om mänskligheten ursprungligen har varit jägare och samlare kom vi snabbt på hur vi jagar och fäller djur. Kött har ett otroligt högt näringsvärde och tillgodoser oss med protein, kalorier, fett och mineraler och vitaminer som vi behöver. Men idag konsumerar vi betydligt mer kött än vi gjorde förr i tiden. Frågan hur man enklast lagrar kött under längre perioder är återkommande och vi kommer i den här artikeln reda ut hur du enklats håller ditt kött lagrat hemma på enklast möjliga sätt och under längst tid. Frys ditt kött I våra moderna tider är det få av oss som inte har tillgång till en frys. Och det absolut enklaste sättet att lagra kött hemma är att frysa ner det. När du fryser ner ditt kött skyddar du det med bakterier som angriper köttet när det ligger i rumstemperatur. Det motverkar också köttet från att bryta ner de viktiga...

Ekologiskt kött

By on Jan 15, 2018 in Gards |

Varje år föder vi upp och äter över 65 miljarder djur. Det är nio djur för varje person på jorden, och det har en stor påverkan på vårt klimat. Så vilket kött går det att äta om vi inte kan föreställa oss en värld utan kött, samtidigt som vi vill göra vårt klimat lite bättre? Är det bättre att köpa nötkött, kyckling eller lokalproducerat kött? Svaren är många. De flesta av oss gillar att äta kött och vi vet vilka preferenser vi har. Men vi är flera hundra miljoner som tänker likadant runt om på jorden, och med det för med sig konsekvenser. Nästan en tredjedel av den isfria marken på jorden används till att föda upp djur som vi antingen äter, eller tar mjölk ifrån. Och nästa 30% av grödorna vi odlar används som mat för djur. Den senaste rapporten från FN visar också att boskap står för 14,5% av de klimatutsläpp som hotar ozon-lagret. Det är samma mängd som produceras av världens...

Fördelar med kött

By on Jan 7, 2018 in Gards |

Då dagens trend är fokuserad om att byta ut allt kött mot veganska alternativ, börjar idén om att äta kött (till stor del av skräckberättelser om rött kött) att tappa mark runt om i Sverige. De flesta anser idag att äta grönsaker och frukt räcker gott och väl när det kommer till deras vardagliga kost samtidigt som de anser att plantbaserat protein är ett bättre och säkrare alternativ än animaliskt protein. Alla håller inte med om det. Och i den här artikeln vill vi reda ut några av missförstånden och fördelarna med att äta kött. Protein, protein & protein Kött innehåller stora mängder protein och det är ett av de huvudsakliga ämnena vår kropp behöver för att må bra och för att växa. Då protein är sagt att stärka och förbättra vår generella hälsa och allmänna hälsotillstånd finns det andra fördelar med protein som att reparera och bygga ny kroppsvävnad, samt att producera...