Google PlusFacebookTwitter

Kött och jakt

By on nov 18, 2018 in Gards |

Share On GoogleShare On FacebookShare On Twitter

Jakt har förekommit i alla tider för att få mat och håller i sig även nuförtiden, men nu under betydligt andra omständigheter och bra regler. Hantering av ett nyss skjutet djur är ytterst viktig. För det första skall den som jagar genomgå en jägarexamen och skjuta sig godkänd för att överhuvudtaget kunna delta i en jakt.

Skottet skall sitta perfekt så att djuret dör omedelbart utan minsta lidande. Djuret som skjutits skall alltid tas ur på plats. Under transporten till slaktbod skall köttet bevaras luftigt och det skall vara bra luftcirkulation i kroppshålan på till exempel en älg. Där stycknings-stället ligger skall de röda organen tas ur om det inte blivit gjort där älgen skjutits och man flår av skinnet och låter älgen hänga i en temperatur på tio till tolv grader de första dygnen. (Inte i ett kylutrymme de första dagarna!) Sedan är det dags att förflytta kroppen till ett kylutrymme som håller fyra, fem grader i tio dagar så att köttet kan bli mört och välsmakande. Processen som mörningen gör bryter ner en del av bindvävnaden och köttet mognar på så sätt och får en bättre smak.

Ytterst viktigt att stycka djuret på rätt sätt

I ett jaktlag är det ytterst viktigt att få lära sig att stycka ett djur på rätt sätt. Direkt på skottplatsen skall utbildning ske och fortsätta i slaktboden med styckningen. En jaktledare i ett jaktlag skall ha yttersta ansvaret för att allt går rätt till under hanteringen av djuret och köttet. Alla i ett jaktlag skall vara professionella på det de gör. Det känns tryggt för djuret framförallt, men även av den som skall köpa köttet att veta att alla regler har följts ordentligt. Livsmedelsverket tillåter att en jägare får sälja små mängder av sitt kött till privatpersoner. När man finstyckar sorterar man de olika bitarna i plastbackar för de olika delarna så är det lätt att förpacka när det är klart. Man skall alltid använda plasthandskar och byta dem ofta. Hygienen är otroligt viktig när det gäller all hantering av köttet. Älgfärs är väldigt mager, men kan blandas ut med fläskfärs så det blir mer välsmakande.

Märgben och köttrester kan man koka buljong på. Köttet runt skotthålet kan malas ner till exempelvis hundmat. Viktigt är att alltid ha vassa, nyslipade knivar vid styckningen. Handskarna man använder vid styckning skall bytas ut var femte minut för att det skall vara hygieniskt. Köttet skall frysas snabbt för att inte förlorar för mycket vatten. När man tinar köttet skall det ske långsamt för att inte tappa vatten. Det gör man bäst i kylen, men det kan då ta ett par dygn att tina beroende på hur stor bit kött man tinar upp. Älgkött kan förvaras i frysen i ett till två år. Är det däremot vakuumförpackat står det sig längre, upp till flera år. Man skall linda in det i plastfolie om man inte har en vakuummaskin så att köttet ligger lufttätt, annars blir det torrt.

Det är väldigt viktigt att använda rätt verktyg vid styckning så som sågar, knivar, krokar, handskar och kylanordningar. Alla redskap skall vara avsedda för detta ändamål.