Google PlusFacebookTwitter

Ekologiskt kött

By on jan 15, 2018 in Gards |

Share On GoogleShare On FacebookShare On Twitter

Varje år föder vi upp och äter över 65 miljarder djur. Det är nio djur för varje person på jorden, och det har en stor påverkan på vårt klimat. Så vilket kött går det att äta om vi inte kan föreställa oss en värld utan kött, samtidigt som vi vill göra vårt klimat lite bättre? Är det bättre att köpa nötkött, kyckling eller lokalproducerat kött? Svaren är många.

De flesta av oss gillar att äta kött och vi vet vilka preferenser vi har. Men vi är flera hundra miljoner som tänker likadant runt om på jorden, och med det för med sig konsekvenser. Nästan en tredjedel av den isfria marken på jorden används till att föda upp djur som vi antingen äter, eller tar mjölk ifrån. Och nästa 30% av grödorna vi odlar används som mat för djur. Den senaste rapporten från FN visar också att boskap står för 14,5% av de klimatutsläpp som hotar ozon-lagret. Det är samma mängd som produceras av världens samtliga bilar, flygplan, båtar och tåg. Och om det inte var läskigt nog: köttkonsumtionen förväntas fördubblas under de kommande 40 åren i takt med att världens välstånd blir att högre. Så hur kommer vi att anpassa oss till en ny verklighet?

Växthusgaser

USA är en av världens största köttproducenter, och på en ladugård utanför Kansas finns en av de gigantiska anläggningar där de föder upp djur för vår konsumtion. Här hanteras boskap fortfarande av cowboys och cowgirls, precis som de har gjort under de senaste 150 åren. Korna spenderar sina dagar på öppna landskap, och äter gräs till den dagen det är dags för slakt. Det verkar nästan vara en idyllisk form av köttuppfödning i en annars industrialiserad värld. Men det finns ett stort problem. En grupp forskare tog med sig en metangas-detektor till ladugården. En sådan används i normala all för att upptäcka gasläckor. Och kort efter uppmätningen påbörjades började de röda lampan att blinka. Precis så som den hade gjort om en gasläcka var i full fart på en oljerigg. De här kossorna producerar oroliga mängder metangas.

Ekologiskt kött

Vi kan välja vilket kött vi vill äta. Och alla djur producerar inte samma mängd växthusgaser som kossor gör. Genom en teknik som går under namnet livscykelanalys har forskare lyckats redogöra för den påverkan olika typer av djur har på klimatet. Och de har kommit fram till följande: de värsta miljöbovarna är gräsätande, metanproducerade djur. Kossor släpper ut motsvarande 16 kg koldioxid för varje kilo kött som de producerar. Får och lamm är snäppet bättre med motsvarande 13 kg koldioxid per kött. Grisar och kycklingar däremot, som äter en mycket mer varierad diet, är mycket bättre ur ett miljöperspektiv. De släpper endast ut hälften så mycket koldioxid jämfört med kossor. Och kyckling släpper endast ut ca. 4,4 kg koldioxid per kilo kött. Så om du är orolig över vilket kött du bör, och inte bör äta, för att hjälpa klimatet lite grann så bör du undvika nötkött och hålla dig till gris och kyckling. Du bör även fokusera på att köpa lokalproducerat kött för att undvika långa transportsträckor.