Google PlusFacebookTwitter

Diskussion om kött

By on apr 25, 2018 in Gards |

Share On GoogleShare On FacebookShare On Twitter

Det sägs ofta att det produceras tillräckligt med mat på vår planet för att ingen ska behöva gå hungrig på vår planet. Problemet är hur maten distribueras runt om på jorden. Medan globaliseringen och global handel är ett komplex system som inte är enkelt att förstå, visar bevis idag på att i alla fall en del av problemet i att tackla svält och världshunger ligger i våra preferenser, framför allt kring hur mycket kött vi konsumerar på en vardaglig basis.

Efterfrågan av kött bidrar till hunger och svält

I flera olika länder där tillgången av vatten är begränsad används på flera platser ungefär 35% av vatten och jordbruk till att odla sädesslag som används till att försörja boskap. I USA, där boskap äter mer än 7 gånger än alla människor på jorden. Men att ge sädesslag till jordbruk är långt ifrån effektivt. Enligt en studie från National Geographic som handlar om det globala matsystemet konstaterar de att för varje 100 kalorier av sädesslag vi ger till djur får vi bara tillbaka ungefär 40 nya kalorier av mjölk, 22 kalorier av ägg, 12 kalorier från kycklingar, 10 kalorier från gris eller ynka 3 kalorier av kött. Med andra ord har våra preferenser gjort att vi effektivt slänger bort kalorier som vi enkelt hade kunnat använda för att tackla de katastrofer som utspelar sig på jorden. Samtidigt som det systemet är komplext och den mest mateffektiva dieten skulle innehålla viss föda från djur, så kan vi inte förneka att genom de nuvarande metoderna i produktion och i vår ökande konsumtion kommer vi att se att nedåtgående konsumtion i de utvecklade länderna skulle ge en mer effektiv fördelning av mat i världen som helhet

Utarmning av haven

Vi har också sett att vår ökade konsumtion och våra allt snabbare sätt att fiska har lett till en betydande nedåtgående trend när det kommer till antalet fiskar i våra hav. Många tänker nog att mat från havet är ett bra alternativ till kött från land, så är vår nuvarande konsumtion i väst så pass hög att en fortsättning kan komma att leda till en utarmning av haven. Många studier har visat att om vi fortsätter att fiska i samma takt så kommer vårt fiske att vara ohållbart och leda till att kraftfull nedgång av många olika typer av fisk i världen. Genom att dra ner på vår konsumtion av fisk kommer vi att tillåta dessa fisktyper att återhämta sig.

Uppfödning av djur påverkar klimatet

Som en biprodukt av kossors matsmältningssystem producerar nötkreatur mängder av metangas. Det är en gas som påverkar växthuseffekten och är 23 gånger så farlig för ozonskiktet jämfört med koldioxid. Om vi fortsätter med dagens uppfödning av nötkreatur och med den metangas som följer, i kombination med att vi hugger ned allt större skogsområden i förmån för djurproduktion, kommer köttindustrin ansvara för hela 18% av alla utsläpp i atmosfären. Det är mer än hela världens utsläpp som kommer från transport, flyg och fartyg. Det har även framkommit att bondgårdar och andra stora jordbrukskomplex släpper ut stora mängder utsläpp i vattendrag som sjöar och åar. Avföring från nötkreatur producerar fungerar som gödsel i vatten och med allt för stora utsläpp så påverkas våra vattendrag negativt.