Google PlusFacebookTwitter

Är kött farligt?

By on feb 21, 2019 in Gards |

Share On GoogleShare On FacebookShare On Twitter

Svenskarna har älskat sitt kött och äter fortfarande gärna kött men 2017 så bröts traditionen för då minskade köttkonsumtionen för allra första gången sedan 1990. Från att ha ätit cirka 85 kilo kött per person och år är vi nu nere på ungefärliga 82 kilo per person och år. Minskningen har skett inom allt slags kött förutom inom lammkomsumtion som faktiskt ökade. Varför köttätandet generellt har minskat beror förmodligen på många olika faktorer, men trenden med vegetarianism, klimatfrågan, etiska skäl och hälsoskäl brukar alla nämnas när debatten pågår om varför kött efterfrågan har minskat.

Nedan så fokuserar vi på hälsoskälet och gräver djupare ner i frågan om ifall köttätandet är en hälsorisk och isåfall, gör vi oss själva en tjänst genom att äta mindre av det?

Vad säger forskningen?

När det kommer till om intag av kött är skadligt för oss så är forskningen delad och nya rön uppkommer hela tiden. Ur en positiv vinkel så behöver vi kött, eller rättare sagt, vi behöver vad kött ger oss. Kött bidrar med exempelvis protein och järn, vilket såklart är något som vi alla behöver, men är speciellt viktigt för barn, gravida och växande ungdomar. Både protein och järn kan du dock även få i en växtbaserad kost och några toppen exempel är genom bönor, linser och tofu, dessutom är det väldigt mättande. Den senaste tiden har vi dock fått till oss att rött kött i vissa fall absolut kan vara skadligt, att kött är rött betyder inte att den är rå och blodig utan det är en gemensam benämning för nöt, gris, lamm, ren och även vilda djur. De nya rönen säger att konsumtion över 500 gram i veckan ökar risken för tjock och ändtarmscancer där charkprodukter är en av de största bovarna när det kommer till cancerrisken. Processat kött är värre än rent kött och med processat kött så räknas kött som har rökts eller har behandlats med konserveringsmedel eller nitrit och gillar du stekt bacon så är du tyvärr lite illa ute då bacon innehåller nitrat vilket omvandlas till nitrosaminer när man steker den. Just nitrosaminer är också rent cancerframkallande. Hjärt och kärlsjukdomar sägs också öka vid för stort intag av rött kött.

Ett tydligt samband

Fortfarande vet man inte med 100% säkerhet vad det är som gör att rött kött ökar risken för cancer i tjock och ändtarmen. Men det som har diskuterats som ett av problemen är hemjärn, hemjärn står här för den form av järn som finns bland annat i kött, i fett, nitrit, nitrosaminer, i salt och i virus. Trots att orsaken inte är helt hundraprocentig så är kopplingen mellan för mycket rött kött och tjock och ändtarmscancer väldigt tydlig.

Är man än så länge inte helt med på att bli vegetarian eller vegan så lever man fortfarande relativt hälsosamt genom att byta ut det röda köttet till en växtbaserad rätt lite då och då. Precis som det gamla talesättet, lagom är helt enkelt bäst.