Google PlusFacebookTwitter

Allt om viltkött

By on jan 15, 2019 in Gards |

Share On GoogleShare On FacebookShare On Twitter

4 % av allt kött vi äter i Sverige utgörs av viltkött, varav den största delen är älgkött. Ungefär 20 000 ton viltkött landar på svenskars tallrikar varje år, och av de är 11 000 ton älgkött. Viltkött, som älg till exempel, är mer fettsnålt än producerat kött vilket gör att det också kan förvaras längre i frysen. En älgstek kan man förvara upp till tre år i frysen. Kött från vildsvin innehåller lite mer fett och har därför kortare förbrukningstid, upp till två år.

Det finns fler anledningar till viltets status som okrönt kung i köttriket. Förutom den långa hållbarheten som gör det till ett tacksamt livsmedel att förvara i hemmet, så är det ett mycket näringsrikt kött som slår nöt- och fläskkött på klövarna. Tittar man på mineralinnehållet så är viltkött mycket rikare på zink och järn komparerat med annat kött. Det är också mycket magrare sett till fettinnehåll, och i det fettet som finns hittar man dessutom mycket höga halter av Omega-3 – en grupp fleromättade fettsyror som man vanligtvis finner i fisk och vissa vegetabilier. Viltköttet är också mycket snällare för klimatet eftersom att djuren betar på naturlig mark, man behöver alltså inte skövla skog eller ta annan natur i anspråk eftersom att djuren sköter sig själva, och köttet behöver inte heller transporteras långväga mellan gårdar, slakterier och butiker.

Naturligt är bäst

När det gäller viltkött kan man verkligen tala om naturligt kött. Djuren lever sina liv i deras naturliga habitat och äter den mat som är naturlig för dem, vilket naturligtvis påverkar hur de mår och i förlängningen hur köttet smakar. Den organiska miljö i vilken älgen, hjorten eller renen lever och det naturliga bete de konsumerar har positiva konsekvenser för köttets mörhet. I jämförelse med till exempel nötkött slår både kronhjort, älg och vildren nötet på fingrarna vad gäller mörhet. Eftersom att vilt lever fritt, betar när de vill och slipper inhägnad, är djuren ofta mindre stressade än djur i fångenskap. Det yttrar sig bland annat i ett mer balanserat PH-värde samt högt glykogeninnehåll i musklerna och gör så att köttet helt enkelt smakar mycket bra. Det motsatta förhållande: ett högt PH-värde respektive lågt glykogeninnehåll brukar vara synonymt med dålig köttkvalitet och dålig smak. Viltköttet är dessutom fritt från antibiotika, nitrit eller andra tillsatser, som är positivt både för djuren och för de som ska äta köttet. I takt med att konsumenter blivit mer och mer intresserade av och medvetna om köttkvalitet, både smakkvalitet och etisk kvalitet, så har också viltköttets egenskaper kommit att nå ökad popularitet.

Läs mer

Det finns många hemsidor där man kan läsa mer om det speciella viltköttet som är ett mer klimatsmart och etiskt val av kött sett till klimatpåverkan och det faktum att de lever som djur ska göra. På flera hemsidor höjs det dock ett varningens finger till barn, gravida, fertila kvinnor och sjuka att inte äta viltkött mer än en gång per månad på grund av riskerna med blyförgiftning. Det är nämligen så att om djuret är fällts med blyammunition så kan kulan släppa av sig bly upp till 30 cm från såret, och om man får in bly i sin egen mag- och tarmkanal finns det risk för sjukdom.