Google PlusFacebookTwitter

Ekologiskt kött

By on jan 15, 2018 in Gards |

Varje år föder vi upp och äter över 65 miljarder djur. Det är nio djur för varje person på jorden, och det har en stor påverkan på vårt klimat. Så vilket kött går det att äta om vi inte kan föreställa oss en värld utan kött, samtidigt som vi vill göra vårt klimat lite bättre? Är det bättre att köpa nötkött, kyckling eller lokalproducerat kött? Svaren är många. De flesta av oss gillar att äta kött och vi vet vilka preferenser vi har. Men vi är flera hundra miljoner som tänker likadant runt om på jorden, och med det för med sig konsekvenser. Nästan en tredjedel av den isfria marken på jorden används till att föda upp djur som vi antingen äter, eller tar mjölk ifrån. Och nästa 30% av grödorna vi odlar används som mat för djur. Den senaste rapporten från FN visar också att boskap står för 14,5% av de klimatutsläpp som hotar ozon-lagret. Det är samma mängd som produceras av världens...